Anders Mobila Sågverk

Sågverket som kommer till dig!

Jag kan erbjuda sågning av stockar i nära anslutning till avverkningsplatsen. Bandsågningen ger i jämförelse med sågning med klinga ett högre virkesuttag och en mindre mängd spill i form av spån. Kapaciteten ligger på 3-6 stockar i timmen.

Med hjälp av mig så kan du få virke av träd som vuxit upp på din tomt. Friggeboden kan förverkligas eller kanske vill du bygga ett massivt utebord passande till midsommar- eller kräftfesten.

Ring eller e-posta, så får du veta mer om sågen som kommer till dig!

Det mobila sågverket

Sågverket har hög kapacitet, lågt virkesspill och klarar timmer av alla träslag. Max längd = 610 cm,  max diameter = 90 cm.

Sågverk 1

Kontakta mig för mer information

  • 137 71, Dalarö

  • 070 - 75 11 787

Namn E-post Telefonnummer Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in